ທ່ຽວໂຮງງານ

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

ແມ່ພິມສໍາເລັດຮູບ

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

ສາງລວມຊິ້ນສ່ວນ

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

Thermoforming

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface